Søg om hjælpemidler og boligændringer

Er du 65 år eller ældre, kan du her få et overblik over, hvor du skal søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig.

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne. 

Typen af hjælpemiddel bestemmer, hvor i kommunen du skal søge om dit hjælpemiddel eller din boligændring.

Her søger du om hjælpemidler eller boligændringer

Vis alle

Søg om personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler sidder på kroppen eller er tæt på kroppen, fx kompressionsstrømper, ortopædisk fodtøj og stomihjælpemidler.

Søg om personlige hjælpemidler hos Hjælpemiddelcentret

Særligt ved høreapparater

Hos Region Hovedstaden kan du læse mere og søge om høreapparater.

Læs mere om høreapparater (regionh.dk)

Søg om tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler er produkter fremstillet til personer med nedsat funktionsevne, fx en rollator eller en kørestol.

Kontakt visitationen for at søge om tekniske hjælpemidler

Søg om forbrugsgoder

Forbrugsgoder er almindelige produkter, der kan fungere som et hjælpemiddel, fx en elscooter eller en hvilestol med el-funktioner.

Kontakt visitationen for at søge om tilskud til forbrugsgoder

Søg om boligændringer

Boligændringer kan hjælpe dig med at færdes mere ubesværet og sikkert i din bolig, fx ved at få fjernet dørtrin eller ved at få installeret en automatisk døråbner.

Kontakt visitationen for at søge om boligændringer

Søg om handicapbil 

En handicapvenlig bil eller særlig indretning af en bil kan være nødvendig for at klare hverdagen. Du skal søge hos Borgercenter Handicap uanset din alder.

Søg om handicapbil hos Borgercenter Handicap

Søg om hjælpemidler til arbejdspladsen

Hjælpemidler og særlig indretning af din arbejdsplads kan hjælpe dig med at passe dit arbejde.

Hjælpemidler til din arbejdsplads

Du skal ansøge hos Jobcenter København, hvis du kun har brug for hjælpemidlerne på din arbejdsplads.

Søg om hjælpemidler til din arbejdsplads hos Jobcenter København (kk.dk)

Hjælpemidler til din arbejdsplads og dit privatliv

Du skal kontakte visitationen, hvis du har brug for et hjælpemiddel både på din arbejdsplads og i dit privatliv.

Kontakt visitationen for at søge om hjælpemidler til arbejdsplads og privatliv

Midlertidige hjælpemidler

Har du et midlertidigt behov for et hjælpemiddel, fx i forbindelse med behandling eller efter hospitalsindlæggelse, skal du kontakte hospitalet eller din egen læge. 

Hvis du bor på plejehjem

Bor du på plejehjem, hjælper plejehjemmets personale med at ansøge om hjælpemidler. Kontakt personalet på plejehjemmet.

Er du under 65 år?

Du skal søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer hos Borgercenter Handicap, hvis du er under 65 år.