Personlige hjælpemidler

Du kan søge om personlige hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Personlige hjælpemidler sidder på kroppen eller er tæt på kroppen. Det kan fx være:

 • Ortopædiske sko
 • Fodindlæg
 • Kompressionsstrømper
 • Parykker
 • Arm- og benproteser.

Personlige hjælpemidler kan også være engangshjælpemidler som fx: 

 • Katetre 
 • Bleer
 • Hjælpemidler til diabetes
 • Hjælpemidler til stomi.

Du kan søge om støtte til personlige hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne. Det står i servicelovens § 112. 

Kommunen vurderer blandt andet, om hjælpemidlet kan afhjælpe din nedsatte funktionsevne og gøre din hverdag lettere. Kommunen vurderer også, om hjælpemidlet er nødvendigt for, at du fx kan arbejde. 

Hvis du midlertidigt har brug for et hjælpemiddel, fx i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet eller din egen læge.

Andre personlige hjælpemidler

Høreapparater

Du kan få hjælp til høreapparat og batterier, hvis du har et dokumenteret høretab. Du skal sende din ansøgning om høreapparat til Region Hovedstaden, som også udleverer batterier.

Læs mere om høreapparater (regionh.dk)

Briller og kontaktlinser

Du kan søge om støtte til briller og kontaktlinser hos kommunen, hvis du har en varig øjenlidelse (medicinsk-optisk defineret). 

Du kan ikke få støtte til briller og kontaktlinser, hvis du kun er langsynet, nærsynet, har en bygningsfejl eller har forskellig optisk styrke på øjnene. 

I hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2 (retsinformation.dk) er en liste over de øjenlidelser, hvor du kan få støtte til briller eller kontaktlinser.

Fodindlæg og ortopædiske sko

Du kan få støtte til fodindlæg og ortopædiske sko, hvis din fod/dine fødder er varigt og svært deforme efter kriterierne i hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 1 (retsinformation.dk).

Du skal selv betale en andel af prisen på de ortopædiske sko. Kommunen betaler resten.

Se satser for egenbetaling på ortopædiske sko (sim.dk)

Når du først er bevilget ortopædiske sko, kan du få genbevilget nye ortopædiske sko hver 18. måned.

Førerhund

Du kan søge om en førerhund, hvis du er blind eller stærkt svagsynet.

Hvis kommunen bevilger en førerhund til dig, får du et beløb til at købe hunden for. Beløbet svarer til, hvad en førerhund koster hos Brugernes Førerhundeordning (BFO). Hvis du køber en hund hos BFO, skal du derfor ikke selv betale noget. 

Du vælger dog selv, om du hellere vil købe hunden et andet sted.

Læs mere om Brugernes Førerhundeordning (foererhund.dk)

Sådan søger du om en førerhund

 1. Du skal kontakte kommunen og fortælle, at du vil søge om en førerhund
 2. Kommunen spørger, om du har særlige ønsker til, hvor du vil købe hunden (frit valg af leverandør). Hvis du ikke har særlige ønsker, henviser kommunen dig til Brugernes Førerhundeordning (BFO)
 3. BFO eller din valgte leverandør tjekker, om du er egnet til at have en førerhund. Leverandøren sender en samlet vurdering til kommunen
 4. Kommunen ser på vurderingen og henter eventuelt flere oplysninger om dig. Herefter afgør kommunen, om du kan få bevilget en førerhund
 5. Hvis du får en bevilling, får du besked samtidig med din leverandør
 6. Leverandøren skal herefter hurtigst muligt finde en hund til dig og fortælle dig, hvordan du bruger den og passer den.