Frit valg af personlige hjælpemidler

Her kan du læse om mulighederne og betingelserne for frit valg af leverandør af dit personlige hjælpemiddel.

Når du har fået bevilget støtte til et personligt hjælpemiddel, kan du frit vælge, om du vil have hjælpemidlet fra Københavns Kommunes leverandør, eller om du selv vil finde en leverandør.

Den støtte, du kan få til hjælpemidlet, er fastsat ud fra pristilbud fra en eller flere leverandører. På den måde er det sikret, at du kan anskaffe hjælpemidlet inden for det bevilgede tilskud.

Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til leverandøren - så du skal ikke selv lægge penge ud, når du anskaffer hjælpemidlet. 

Spørgsmål og svar

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du selv finder en leverandør, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Ellers får du ikke kommunens tilskud til dit hjælpemiddel:

  • Du må ikke anskaffe hjælpemidlet, før du har fået din bevilling
  • Du skal selv betale prisforskellen, hvis hjælpemidlet er dyrere end den fastsatte pris, du kan få i tilskud
  • Du har selv ansvar for, at hjælpemidlet lever op til kravene i din bevilling
  • Du skal reklamere efter reglerne i købeloven, hvis hjælpemidlet har fejl og mangler.

På ortopædisk fodtøj er der en egenbetaling som fastsættes årligt af Social- og Indenrigsministeriet.

Hvor finder jeg flere oplysninger?

Du kan få svar på dine spørgsmål om frit valg af personlige hjælpemidler hos den myndighed, der bevilger dit hjælpemiddel. Reglerne om frit valg af hjælpemidler finder du i servicelovens § 112 stk. 3 (retsinformation.dk).