Handicapbil

Du kan søge om støtte til køb af en handicapegnet bil eller særlig indretning, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

For at få støtte til handicapbil skal du have et behov for at køre til og fra arbejde eller aktiviteter uden for hjemmet.

Dit kørselsbehov skal ikke kunne løses på anden måde, hvis du skal have støtte.

Du får støtten i form af et lån til den billigst egnede bil. 

Har du brug for støtte til særlig indretning af en bil, kan du få tilskud uden egenbetaling. Særlig indretning omfatter ting, der skal monteres i bilen, fx:

  • Specialsæde
  • Automatgear 
  • Flytning af pedaler
  • Kran eller lift
  • Fastspænding af kørestol. 

Du er altid velkommen til at kontakte Borgercenter Handicap (bch.kk.dk), hvis du har brug for yderligere oplysninger eller ønsker vejledning i, hvordan du søger. 

Vær opmærksom på, at behandlingen af ansøgninger om støtte til bil og særlig indretning er omfattende og har en lang sagsbehandlingstid.