Her arbejder vi med hjælpemidler i Københavns Kommune

Du kan møde medarbejdere flere steder i kommunen, som arbejder med hjælpemidler. Læs, hvor du kan møde os.

Du kan få brug for et hjælpemiddel i forskellige dele af livet, og derfor findes hjælpemidler også mange steder i kommunen:

  • Er du fyldt 65 år, og skal du bruge et teknisk hjælpemiddel, er det visitationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der behandler din sag. Skal du derimod bruge et personligt hjælpemiddel, er det Hjælpemiddelcentret, som står for sagsbehandlingen
     
  • Er du plejehjemsbeboer, er det typisk ergoterapeuter eller fysioterapeuter på plejehjemmet, som hjælper dig med at søge om både tekniske og personlige hjælpemidler. Ansøgningen bliver behandlet af sagsbehandlere i Hjælpemiddelcentret
     
  • Er du under 65 år, er det Borgercenter Handicap (kk.dk), som behandler din hjælpemiddelsag, uanset om du søger om et teknisk eller personligt hjælpemiddel.