Sådan bestiller du hjælpemidler – for hospitaler

Her kan du som hospitalsmedarbejder læse, hvordan du bestiller hjælpemidler til borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet.

Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser med hospitalerne i Region Hovedstaden.  

Aftalen giver i en vis udstrækning hospitalerne mulighed for at bestille standardhjælpemidler til borgere, der udskrives fra et hospital, og som har et varigt behov for et hjælpemiddel.  

Har en borger kun et midlertidigt behov for et hjælpemiddel i forbindelse med indlæggelse, behandling eller genoptræning, skal hospitalet selv stille hjælpemidlet til rådighed. 

Bestil et hjælpemiddel – for hospitaler

Hospitalerne kan kun bestille udskrivningsbetingede hjælpemidler i de situationer, hvor der ikke er behov for hjemmebesøg.

Yderligere information

Vis alle

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser med hospitalerne i Region Hovedstaden.

Denne arbejdsgang supplerer samarbejdsaftalen og beskriver muligheden for, at hospitalerne kan indstille til bevilling og levering af standardhjælpemidler, så borgerne enten kan få hjælpemidlerne leveret, mens de endnu er indlagt, eller i forbindelse med udskrivning til hjemmet.

Der skal være tale om standard hjælpemidler, som borgeren vil få varigt behov for, og som allerede skal anvendes under indlæggelse og genoptræning på hospitalet, eller hvor der ikke er behov for andre foranstaltninger end et par simple hjælpemidler for at kunne udskrive borger.

1. Hospitalet sender indstilling via formular

Hospitalet vurderer og indstiller til, hvilke standardhjælpemidler der er nødvendige for, at borger kan klare sig i eget hjem efter udskrivelse. Brug formularerne her på siden.

Indstillingen skal indeholde:

  • Oplysning om ønsket leveringsdato
  • Hvis hjælpemidler skal leveres i forbindelse med udskrivelsen, oplyses hvornår borger forventes at være til stede i hjemmet
  • Hvis pårørende skal være til stede i hjemmet for at modtage hjælpemidlerne, skal telefonnummer til pårørende opgives
  • Hvis hjælpemidler skal leveres på hospitalet inden udskrivelsen, fx rollator eller kørestol, skal leveringsadressen fremgå tydeligt – dvs. afdelingsnummer, opgangsnummer og adresse
  • Ansøgning om nødkald aftales direkte med visitationen eller Borgercenter Handicap (kk.dk).

2. Kommunen behandler indstillingen

Hjælpemiddelcentret modtager indstillingsskemaet om udskrivningsbetingede hjælpemidler fra hospitalet og tager stilling til bevilling og levering af hjælpemidlerne efter servicelovens §112.

3. Kommunen leverer hjælpemidlerne

Standardhjælpemidler kan leveres i løbet af 3 dage.

  • Hjælpemiddelcentret leverer hjælpemidlerne på den ønskede dato
  • Hvis der kun er opgivet en dato, leveres hjælpemidlerne mellem kl. 8-16
  • Det er muligt at aftale med Hjælpemiddelcentret, at levering kan finde sted formiddag eller eftermiddag.

Hvis Hjælpemiddelcentret ikke modtager de ønskede oplysninger, kan levering ikke forventes at finde sted som ovenfor beskrevet.

4. Ved leveringsproblemer eller behov for akut levering

Ved leveringsproblemer kan Hjælpemiddelcentret kontaktes på telefon: 35 30 67 90.

Ved behov for akut levering kan Hjælpemiddelcentret kontaktes på telefon: 35 30 67 90 inden kl. 13, hvis levering skal finde sted den følgende hverdag.

Koordinering og fordeling af opgaver

I dette dokument kan du læse om koordinering og fordeling af opgaverne mellem kommune og hospital i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger.

Dokumentet er udarbejdet af Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. 

Find dokumentet (frederiksberghospital.dk)

Snitfladekatalog

I snitfladekataloget kan du ved hjælp af en række case-beskrivelser læse mere om sondringen mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber.  

Formålet med kataloget er blandt andet at beskrive arbejdsdeling, ansvar og dialog mellem kommune og region i forbindelse med tilvejebringelse, udlevering, finansiering, instruktion m.m. af behandlingsredskaber og hjælpemidler. 

Find snitfladekatalog 2019 (regionh.dk)

Liste over standardhjælpemidler

Hospitalet vurderer, hvilke hjælpemidler der er nødvendige for, at borgeren kan klare sig i eget hjem efter udskrivelse. Det er også hospitalet, der bestiller hjælpemidlerne. 

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning, at borger har et varigt behov for hjælpemidlet, jf. servicelovens § 112. 

Du kan se, hvilke standardhjælpemidler hospitalerne har mulighed for at bestille fra Københavns Kommunes Hjælpemiddelcenter i denne oversigt:

Se liste over standardhjælpemidler længere nede på siden.

Kørestol: Måltagning og justering

Har du brug for hjælp til måltagning og justering af en manuel kørestol, kan du hente hjælp i vores e-læringsfilm.

E-læring: Måltagning til manuel kørestol

E-læring: Justering af manuel kørestol

Nødkald

Hospitalerne kan ikke bestille nødkald til borgeren. 

Hvis der er behov for nødkald, skal det aftales direkte med enten:

Liste over standardhjælpemidler

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om udskrivningsbetingede hjælpemidler, kan du kontakte Hjælpemiddelcentret.