Boligændringer

Du kan søge om at få lavet ændringer i din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Du kan søge om at få lavet ændringer i din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, og hvis kommunen vurderer, at ændringerne er nødvendige for, at du bedre kan være i boligen. Det står i servicelovens § 116.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må ikke få lavet ændringen, før du har fået en bevilling.

Ændringerne kan fx være at få:

  • Fjernet dørtrin 
  • En automatisk døråbner 
  • Sat klapsæder op 
  • Sat ramper op. 

Ændringer i boligen sidder fast i vægge, mure, træværk osv. 

Du kan få tilskud til ændringer i din bolig, uanset om du bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerbolig. 

Du kan ikke få tilskud til istandsættelse

Kommunen betaler ikke for ændringer i din bolig, hvis boligen generelt er indrettet uhensigtsmæssigt. 

Kommunen betaler heller ikke for, at din bolig bliver istandsat eller moderniseret, hvis du fx vil have en brusekabine i en bolig uden badeværelse.