Forbrugsgoder

Du kan søge om at få tilskud til forbrugsgoder, som kan hjælpe dig i hverdagen, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Forbrugsgoder er almindelige produkter, der kan fungere som et hjælpemiddel. Forbrugsgoder er fx:

  • El-scootere 
  • Elevationssenge 
  • Hvilestole med el-funktioner. 

Du kan søge om at få et forbrugsgode som hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det står i §113 i Serviceloven.

Kommunen skal også vurdere, om forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe din nedsatte funktionsevne. 

Kommunen bevilliger ikke alle typer forbrugsgoder. Du kan fx ikke få tilskud til forbrugsgoder, som findes i de fleste hjem, fx almindelige vaskemaskiner, tv-apparater, computere, smartphones eller tablets. 

Kommunen betaler halvdelen af forbrugsgodet 

Hvis du får en bevilling til et forbrugsgode, betaler kommunen normalt halvdelen af forbrugsgodets pris. Du skal selv betale resten. Du skal også selv købe forbrugsgodet.

I særlige situationer betaler kommunen hele prisen for dit forbrugsgode. Det sker, hvis dit forbrugsgode kun skal bruges som et hjælpemiddel til at afhjælpe din varige nedsatte funktionsevne.

Kommunen giver kun tilskud til forbrugsgoder, som koster over 500 kroner.